Plenum

Faglige sessioner

NM2017 – Spor A – Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder – Philip Grinder Pedersen_Miljøstyrelsen

NM2017 – Spor A – Bæredygtig vandindvinding – Hans Jørgen Henriksen_GEUS

NM2017 – Spor A – Beredskabsplan vandforsyning – Carsten Vejergang_Aarhus Vand

NM2017 – Spor A – Beredskabsplan for vandforsyning_Krisestyringsøvelse – Ole Stokholm Lauridsen_Kolding Kommune

NM2017 – Spor A – Styring af markvandingstilladelser – Jakob Top Jørgensen_Esbjerg Kommune

NM2017 – Spor A – Sammenlægning af almene vandværker – Dani Mikkelsen – Natur og Miljø

NM2017 – Spor A – Roskilde Fjord vandforsyningssamarbejde – Anne Scherfig Kruse_HOFOR – Anders Refsgaard_Cowi

NM2017 – Spor A – Rette tid til indsatser overfor nitrat – Tina Halkjær Andersen_Sweco

NM2017 – Spor A – Retningslinjer i Vandforsyningsplanen – Hans Peter Birk Hansen – Odense Kommune

NM2017 – Spor A – Retningslinjer for nedsivning – Morten Asp Hansen_Sweco

NM2017 – Spor A – OSD og indvindingsoplande_nye planlægningsregler – Martin Skriver_Miljøstyrelsen

NM2017 – Spor A – Helhedsorienteret beredskabsplanlægning – Gerner Nielsen_Beredskabsstyrelsen

NM2017 – Spor A – Grundvandsredegørelse i Odense_proces og resultater – Merete Hvid Dalnæs_Odense Kommune

NM2017 – Spor A – Grundvand og statslige vandområdeplaner – Dirk Ingmar Müller-Wohlfeil_Miljøstyrelsen

NM2017 – Spor A – Forsyningernes forventninger til indsatsplaner – Christian Ammitsøe_VandCenterSyd

Billeder