Insektproduktion har et stort potentiale som bæredygtig proteinkilde i foder til dyr – eller til mennesker.

Kan vi komme vi komme til at forurene Danmarks fauna, når vi producerer insekter i stor skala? – og hvordan undgår vi det?

Besøger du session H1 på den kommende Natur & Miljø – konference, kan du blive meget klogere på

  1. Status på insektproduktionen i Danmark
  2. Miljøpåvirkninger ved insektproduktion
  3. Faunaforurening i forbindelse med insektproduktion

Der er blandt andet indlæg ved projektleder Lars Lau Heckmann fra Teknologisk Institut, som netop har udtalt sig til Videnskab.dk

http://videnskab.dk/kultur-samfund/saa-meget-bedre-er-det-for-miljoeet-at-spise-insekter