Beskrivelse

Seniorforsker, Inst. for Bioscience – vandløbs- og ådalsøkologi, Aarhus Universitet