Beskrivelse

Miljømedarbejder, Teknik og Miljø, Herning Kommune. Tovholder for EnviNas Erfagruppe “Vandløb”.