Beskrivelse

Direktør, Aalborg Kommune & Formand for KTC