Spor D – Affald og ressourcer

Den kommende forsyningsstrategi står øverst på dagsorden på affald og ressourcer-sporet. Hvad vil den betyde for kommunernes håndtering af affaldsstrømme og service overfor borgere og virksomheder? På en af sessionerne vil vi få den seneste opdatering på Dansk Affaldsforenings dialog med ministeriet om Boks 19 i forsyningsstrategien.

Samtidig sætter vi fokus på, hvordan vi som kommuner opnår en 50 procents genanvendelsesprocent inden 2022 – også set i lyset af, at visse elementer i den nye forsyningsstrategi står lidt i modsætning til opnåelsen af dette mål. Vi kommer med konkrete eksempler fra kommunerne, lige som vi tager fat på det skjulte guld i Landfill mining med den nyeste viden fra USA og Danmark.

Fokuspunkter i affald- og ressourcersessionerne:

  • Seneste opdatering på den kommende forsyningsstrategi.
  • Hvad vil forsyningsstrategien betyde for kommunernes håndtering af affaldsstrømme?
  • 50 procents genanvendelse inden 2022 – konkrete eksempler på, hvordan det kan gøres.
  • Landfill mining – det skjulte guld. Den nyeste viden fra USA og Danmark.
  • Ekskursion til Ny Rosborg i Vejle – fra gammelt deponi til ny bydel med nøgleordene resiliens, samskabelse og bæredygtighed.

Uddybende tekst om Affald & Ressource-sporet

Spor D – Affald og ressourcer program

Onsdag d. 7. juni 2017

Kl. 13.00 – 14.30

50% genbrug inden 2022?

Nye tal viser, at kommunerne indsamler 33 procent af de syv fokusfraktioner til genanvendelse – pap, papir, plast, glas, metal, træ og madaffald – som er omfattet af ressourcestrategiens målsætning om 50 procents indsamling til genanvendelse på nationalt plan inden 2022.

Hvordan når vi som kommune de 50 % genanvendelse og hvor lang vej har vi til mål?

Hvilke ordninger for indsamling af husholdningsaffald har kommunerne valgt?

v. Partner Henning Jørgensen, Affaldskontoret

Hvilken rolle har plastindustrien ved indsamling af plast fra kommunerne?

Konkrete eksempler på, hvordan det kan gøres – erfaringer fra Vejle Kommune og samarbejde med plastaftager.

v. Business Development & Marketing Director Gitte Buk Larsen, plastvirksomheden  Aage Vestergaard Larsen (nordens største virksomhed inden for genanvendelse af plast)

Kl. 15.15 – 16.45

Landfill mining …

– Den nyeste viden fra ind- og udland. Hvad er landfill mining egentlig? Og hvilke konkrete eksempler findes i Danmark.

v. Partner René Rosendal, Danish Waste Solution

 Biocover

  • Biocover projektet – historie og status på foreløbige resultater
  • Målemetoder til total emission – med fokus på sporgas-metoden, som i praksis bruges, overflade screening, ny udvikling imod automatiske målinger

v. Projektleder Jacob Mønster, FORCE Technology og professor Charlotte Scheutz, DTU Miljø

Torsdag d. 8. juni 2017

Kl. 09.00 – 10.30

Forsyningsstrategien for fremtiden & den cirkulære økonomipakke

Seneste opdatering på den kommende forsyningsstrategi. Hvad vil forsyningsstrategien betyde for kommunernes håndtering af affaldsstrømme?

v. direktør Jacob H. Simonsen, Dansk Affaldsforening

Boks 19 i forsyningsstrategien behandles. Hvad betyder den cirkulære økonomi for kommunerne?

v. chefkonsulent Anders Christiansen, KL

EU-Kommissionens udspil til en cirkulær økonomipakke. Advicory Board. Regeringens anbefalinger.

v. kontorchef Nis Christensen, Miljøstyrelsen og kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard, Miljøstyrelsen

Derefter paneldebat

Kl. 11.00 – 15.00

En tur til Vejle – resiliens og smart city

Resiliens og smart city tankegang i forbindelse med byudvikling på gl. deponi. Fra gammelt deponi til ny budel med nøgleordene resiliens, samskabelse og bæredygtighed.

Vejle er som den eneste by i Norden – med i det internationale bynetværk ”100 Reciliens Cities”, hvor byer samarbejder om at udvikle robuste byer i mødet med fremtidens udfordringer.

Ny Rosborg er en af de resiliente bydele i Vejle. Med udgangspunkt i bydelens udfordringer, bl.a. et nedlukket deponi, arbejdes der sammen med borgere, erhvervsliv og kommune aktivt på tværs om at udvikle resiliente løsninger inden for sociale fællesskaber, smart by og klima.

v. Teamkoordinator Camilla Jørgensen, Projektudvikling og arkitekt maa Jakob Østergaard, Plan – begge Vejle Kommune

Tovholdere og oplægsholdere