Spor F – Råstoffer

Kan vandplaner blokere for råstofindvinding? En række kommuner har i forbindelse med udarbejdelsen af råstofplan 2016 sat sig på tværs på grund af risiko for forurening af grundvandet. Det er et af de centrale temaer på råstoffersporet på Natur & Miljø, hvor vi dykker ned i principperne i vurdering af mulig grundvandspåvirkning ved råstofgravning.

Samtidig tager vi fat på retablering af råstofgrave, både når det gælder efterbehandling og mulighederne for byudvikling eller etablering af kultur- eller fritidsaktiviteter i råstofgrave, lige som vi hos Rockwool i Vamdrup får en gennemgang af produktionsprocessen med fokus på råstofanvendelse og produktion af genanvendeligt affald.

Fokuspunkter på råstofsessionerne:

  • Kan vandplaner blokere for råstofindvinding?
  • Principperne i vurdering af mulig grundvandspåvirkning ved råstofgravning.
  • Retablering af råstofgrave – kan en råstofgrav blive en ny bydel?
  • Ekskursion til Rockwool i Vamdrup med fokus på råstofanvendelse og genanvendeligt affald.

Spor F – Råstoffer program

Onsdag d. 7. juni 2017

Kl. 13.00 – 14.30

Kan vandplaner blokere for råstofindvinding?

  1. Eksempel på principper i vurdering af mulig grundvandspåvirkning ved råstofgravning i Region Syddanmark
  2. Tilsvarende eksempel fra Region Midtjylland
  3. Råstofgravning og grundvandspåvirkning-forhold til vandplaner

Råstofindvindingens kvantitative og kemiske påvirkning af grundvand i forhold til vandplaner

v. Geolog Gunnar Larsen, Niras & civilingeniør Jørn K. Pedersen fra Region Syddanmark & NN fra Region Midtjylland

Kl. 15.15 – 16.45

Retablering af råstofgrave

Efterbehandling og mulighederne for byudvikling i råstofgrave.

Der præsenteres konkrete eksempler på, hvordan ældre råstofgrave er omdannet til nye spændende boligområder, og hvordan planlægningen er foregået. Hvordan kan man fremadrettet kombinere planlægning og samspillet mellem kommune og region. Der inddrages desuden eksempler fra udlandet.

v. Seniorkonsulent Camilla Sulsbrück og geolog Gunnar Larsen, Niras

Torsdag d. 8. juni 2017

Kl. 09.00 – 15.00

Besøg hos ROCKWOOL i Vamdrup

  1. Gennemgang af produktionsproces med fokus på råstofanvendelse og produktion af (genanvendelig) affald.
  2. EUs direktiv om affald
  3. Direktivets konsekvenser for ROCKWOOLs fremtidige produktion (cirkulær økonomi)

Ophold ved genbrugsstation med fortælling om modtagelse af brugt stenuld og genbrug af mursten.

Oplæg v. NN fra ROCKWOOL

NB: Vi mødes ved bussen, der holder foran COMWELL Koldings hovedindgang. Hav passende fodtøj parat. Vi holder kaffepause og frokost under turen.

Tovholdere og oplægsholdere