Spor I – Virksomheder

På virksomhedssporet har vi, med udgangspunkt i kommunernes praktiske erfaringer på planområdet, fokus på nogle af de ændringer, som lovgivningsmæssigt er på vej i forhold til planlægning for virksomheder. Hvad betyder det konkret for planarbejdet, og hvordan opfatter virksomhederne samarbejdet med kommunerne på området?

Med udgangspunkt i tilsynsplanerne dykker vi ned i håndhævelsen af tilslutningstilladelser, der ofte foretages meget forskelligt fra kommune til kommune. Hvordan håndterer man et område, der ikke ligger en klar vejledning for?

Fokuspunkter i virksomhedssessionerne:

  • De lovgivningsmæssige ændringer på planområdet
  • Hvad er den praktiske erfaring fra kommunerne på planområdet?
  • Hvordan oplever virksomhederne samarbejdet med kommunerne?
  • Tilsynsplaner og håndhævelse af tilslutningstilladelser

Spor I – Virksomheder program

Onsdag d. 7. juni 2017

Kl. 13.00 – 14.30

Plads til industrien?

– Moderne havneområder og bykerner med boliger, cafeer og butikker har i de senere år fortrængt industrivirksomheder. Samtidigt omdannes mange industriområder til områder med blandede boliger og lettere erhverv.

Hvad betyder det for industrien og mulighederne for at udvikle industrien i Danmark? Hvordan kan man i planlægningen sikre, at der er plads til industrien og dens støj, røg, møg og risiko?

I forbindelse med planlægningen af industriområder, kan det spille en væsentlig rolle  – for at sikre bæredygtige og konkurrencedygtige industrivirksomheder, – at der tænkes symbiosemuligheder ind i planlægningen, forsyningslogistikken og byggemodningen af nye industriområder.

Horsens Kommune er for øjeblikket i gang med at omdanne en del af Horsens Havn til en ny bydel. Hvad har kommunen gjort for at sikre, at både erhverv og boliger kan eksistere på havnen? Hvordan har virksomhederne oplevet dette, og kan andre kommuner lære af deres erfaringer?

Plads til industrien og erhvervsvenlighed handler også om at skabe gode rammer for myndighedsbehandlingen af de tilladelser, der skal til, når en virksomhed skal etablere sig. I den forbindelse er det et dilemma, at virksomheder ikke kender detaljerne i deres etableringsprojekt tilstrækkeligt til myndighedernes krav i en godkendelsesansøgning på det tidspunkt, hvor virksomheden har brug for en miljøgodkendelse. Manglende plangrundlag kan, udover den tidsmæssige udstrækning,  ligeledes være en udfordring, idet virksomhederne ikke vil investere i at få udarbejdet et detailprojekt, hvis der fortsat er uklarhed om, hvorvidt projektet i det hele taget kan placeres det pågældende sted og kan godkendes af myndighederne.

v. Seniorkonsulent Uffe Sønderhousen, Niras og Afdelingschef Casper Grønborg, Horsens Kommune

Kl. 15.15 – 16.45

Den nye planlov. Hvilke muligheder giver den nye planlov for produktionsvirksomheders udviklingsmuligheder?

Ny planlov

Erhvervsstyrelsen er i gang med at udarbejde en ny vejledning om planlægning for produktionsvirksomheder (skrevet den 20.2.2017). Om denne vejledning og om, hvad planloven betyder specielt med fokus på erhvervsvirksomheder.

v. Underdirektør Sigmund Lubanski, Erhvervsstyrelsen

Ny VVM-lov og en vejledning på vej

Miljøstyrelsen fortæller om ændringer i lovforslaget – hvad de indebærer, og hvad der er sket af konsekvensændringer med den nye lov.

v. Konsulent Helle Ida Elmer og konsulent Martin Holm Jensen, Miljøstyrelsen

Torsdag d. 8. juni 2017

Kl. 09.00 – 10.30

Alle ønsker, at virksomheder placeres hensigtsmæssigt fra start, men ofte ender virksomheder alligevel i områder, hvor der ligger boliger tæt på.

Erfaringer fra Vejle Kommune

En innovativ virksomhed, vil gerne producere, men de omkringboende er generet af lugt. Hvordan håndteres dette?

 v. Miljøsagsbehandler Betina Uttrup, Vejle Kommune og miljøsagsbehandler Dorit Tyrre Pedersen, Vejle Kommune

Erfaringer fra Brøndby Kommune

Håndtering af industri ved byomdannelse – fra ældre erhvervskvarter til boliger i Brøndby. Hvordan håndteres dette?

v. Miljøsagsbehandler Anni Svendsen, Brøndby Kommune

kl. 11.00-12.30

Håndhævelse

Vi er myndighed for tilslutningstilladelser (hvad enten de er udstedt eller ej). Har vi den lovgivning og de værktøjer, der skal til for at fx undgå at der tilledes for meget regnvand til forsyningens ledninger. Og er vi villige til at håndhæve dem? Hvilke retsakter, hvilken historik skal vi støtte ret på? Hvornår har overfladevand karakter af industrispildevand, og skal der individuelle tilslutningstilladelser til regulering af tilslutning af overfladevand?

Plenumdebat

v. Advokat Pernille Aagaard Truelsen, Energi & Miljø

Kl. 13.30 – 15.00

Miljøtilsyn og tilsynskampagner

De gode erfaringer  / WORKSHOP

v. Sagsbehandler Mette Schjødt, Fredericia Kommune.

Tovholdere og oplægsholdere