Spor J – Planlægning

Når kommuneplan, spildevandsplan, klimatilpasningsplan og lokalplan skal spille sammen, både indbyrdes og med bygherrers og borgeres ønsker, er det planlægning, der står for skud.

Som den koordinerende funktion skal planlæggerne tage hensyn til alle fagområder og interessenter, og det ofte i et minefelt med indbyggede, modstridende interesser.

På planlægningssporet sætter vi fokus på, hvordan man gennem dialog finder den optimale løsning og håndterer udfordringerne med de mange interessenter og modstridende interesser.

Fokuspunkter i planlægningssessionerne:

  • Hvordan man skaber den gode dialog og finder løsninger sammen.
  • Organisering i tværfaglige grupper omkring projekter.
  • Håndtering af indbyggede sammenstød.
  • Succesfulde cases – hvordan gjorde de?

Spor J – planlægning program

Onsdag d. 7. juni 2017

kl. 13.00 – 14.30

Sammenhæng mellem kommuneplan, lokalplan, spildevandsplan og klimaplan – målet er de robuste planer.

Sessionen vil belyse følgende problemstillinger:

Er der den nødvendige sammenhæng mellem kommuneplan, lokalplan, spildevandsplan og klimaplan? Hvordan gør vi planerne robuste (der skal være sammenhæng)? Kan vi gennem processen komme med de rigtige spørgsmål, bruger vi de rigtige ( og hvilke ) værktøjer? Ansvarsfordelingen mellem de enkelte (kommunale) siloer?

De store planer

v. Afdelingsleder Jan Krarup Laursen, Kolding Kommune

Lokalplanlæggeren og håndtering af overfladevand. Flere myndighedsområder samarbejder

v. Byplanlægger Mie Rasmussen, Haderslev Kommune

Sammenhæng i de kommunale planer – set ude fra

Hvornår gør mødet mellem forskellige planer det vanskeligst at komme videre? Hvor opstår der knaster? Hvornår og hvorfor lykkes planlægningen bedst?

Gennem fokus på helhedsorienteret planlægning og eksemplificeret ved processer i konkrete projekter.

v. Udviklingschef Carsten Fjordback, COWI

Kl. 15.15 – 16.45

Støj og lokalplaner …

I fagsessionen vil vi fokuserer på støjudfordringer i byen – særligt trafikstøj. Oplægsholderne vil præsentere den nyeste viden om gener og de sundhedsmæssige problemer relateret til høje støjniveauer i vores boliger. Et emne vil være hvordan mennesker oplever forskellige støjkilder og niveauer?  Herudover vil vi se på de tekniske og planlægningsmæssige muligheder for at gøre noget ved problemet, eksempelvis hvordan man håndterer modstridende interesser i planlægningen eksempelvis ved komplekse udfordringer, hvor vi står med mange støjkilder? Endelig vil fagsessionen fortælle om et tværkommunalt støjprojekt – Silent City, som gennemføres på Københavns Vestegn.

Leder af Silent City Kirstine Hjorth Lorenzen, Gate 21, Senior Technology Specialist Torben Holm Pedersen, Delta og projekt- og markedschef Louise Villefrance, COWI.

Torsdag d. 8. juni 2017

Kl. 09.00 – 15.00

Tur til Skanderborg for at se boliger i samspil med landskab

Ekskursion til Skanderborg, for at se og høre om Skanderborg Bakker, et nyere boligområde udviklet på kanten af Skanderborg Sø i samspil med landskabet. Området har med skrånende terræn en flot udsigt og grønne områder mellem boligerne er bearbejdet, så alle boliger får del i naturen.
Vi besøger også Anebjerg, hvor en kvalitetsmanual har dannet baggrund for en bæredygtig byudviklingsplan, hvor der gennem et tæt samarbejde mellem forsyningen og planlæggerne er givet plads til lokal håndtering af overfladevand og rekreative arealer forbundet af stier og ny (stats-)skov rejst i samarbejde med Naturstyrelsen, for i kombination, at beskytte (60% af kommunens) grundvand, og sikre en grøn korridor med forbindelse til Gudenå-systemet og samtidig give mulighed for nye bynære friluftsmuligheder.

PROGRAM FOR EKSKURSION

Undervejs fortæller Inger Espersen, Planlægger / Landinspektør, Skanderborg Kommune og Jacob Højer Andersen, Ingeniør, Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.

Tovholdere og oplægsholdere