Spor K – Ledelse

Ledelse

En plan holder, lige indtil den møder virkeligheden. Og ledelse handler om, hvordan man håndterer det – især når der er en tre-fire planer for det samme område, og der i den anden ende også står borgere, som har planer for deres liv.

På ledelsessessionerne på Natur & Miljø vil vi have fokus på, at vejen frem i et mere og mere komplekst ledelseslandskab er kommunikation og dialog. Alle må flytte sig og give sig lidt. Det handler om at have fokus på den fælles ambition frem for på sin egen plan, for med et fælles gulvtæppe bliver de kantede planer lidt rundere.

Fokuspunkter i ledelsessessionerne:

  • Planer vs virkeligheden
  • Fra jura og vindermentalitet til dialog og samskabelse
  • At skabe grobund for dialog og kommunikation
  • At holde fokus på den fælles ambition

Spor K – Ledelse program

Onsdag d. 7. juni 2017

kl. 13.00 – 14.30

Ledelse trods planlægning

Vi laver tre videooptagelser af ca. 2 minutters varighed. På hver video ser man et menneske udtale sig. De udtaler sig alle om det samme, men med tre forskellige perspektiver.

Video 1 er en borger, der fortæller om den plan han sammen med en gruppe borgere har for et projekt. Deres livsdrøm.

Video to er en kommunal sagsbehandler, som fortæller om et vandplan-projekt, som også omfatter den matrikel, som manden med livsdrømmen har.

Video nummer tre er en politiker, som fortæller om kommunens overordnede plan for den by, hvor matriklen, drømmen og vandplanprojektet er.

Vi kører en proces på baggrund af videoerne, som skal føre til, at deltagerne på sessionen i grupper på deres mobil skal optage video nummer 4, som er en leders perspektiv på den samme sag. Vi slutter med at se nogle af de optagne videoer og tale om dem.

v. Journalist og direktør Stener Glamann, Tankegang & Lars Olsen, Chef for Teknik og Miljø, Hjørring Kommune

Denne session har samme indhold som K2

kl. 15.15 – 16.45

Ledelse trods planlægning

Vi laver tre videooptagelser af ca. 2 minutters varighed. På hver video ser man et menneske udtale sig. De udtaler sig alle om det samme, men med tre forskellige perspektiver.

Video 1 er en borger, der fortæller om den plan han sammen med en gruppe borgere har for et projekt. Deres livsdrøm.

Video to er en kommunal sagsbehandler, som fortæller om et vandplan-projekt, som også omfatter den matrikel, som manden med livsdrømmen har.

Video nummer tre er en politiker, som fortæller om kommunens overordnede plan for den by, hvor matriklen, drømmen og vandplanprojektet er.

Vi kører en proces på baggrund af videoerne, som skal føre til, at deltagerne på sessionen i grupper på deres mobil skal optage video nummer 4, som er en leders perspektiv på den samme sag. Vi slutter med at se nogle af de optagne videoer og tale om dem.

v. Journalist og direktør Stener Glamann, Tankegang & Lars Olsen, Chef for Teknik og Miljø, Hjørring Kommune

Denne session har samme indhold som K1

Tovholdere og oplægsholdere