Spor X – Side event

Spor X – Kemien i din kommune

Torsdag d. 8. juni 2017

kl. 11.00 – 12.00

Kemien i din kommune er vigtig for borgernes sundhed og velfærd og for miljøet. I kan gøre en vigtig forskel ved at sætte den gode kemi på dagsordenen. Det gælder uanset at Kemi ikke er et traditionelt forvaltningsområde hos kommunerne. Solcreme, håndesinfektion, legetøj, rengøringsmidler, rottemidler og tagrens indeholder kemikalier, og nogle af produkterne indeholder også biocider, som har til formål at afskrække eller slå ihjel. Disse samt andre produkter kan bliver indkøbt og anvendt i alle kommunerne. Men hvad skal kommunerne være opmærksomme på, når de indkøber produkterne, eller når de indgår aftaler om fx skadedyrbekæmpelse og vedligeholdelse af kommunens bygninger? Hvordan kan viden om problematisk hverdagskemi formidles i øjenhøjde til de yngste borgere f.eks. i Folkeskolen. Og hvad findes der af information, som kommunerne kan bruge for at handle med omtanke for miljø og sundhed og begrænse borgernes udsættelse for problematiske kemikalier?

Miljøstyrelsen giver en kort introduktion til regler og udfordringer for kemikalier i forskellige produkter som fx plejeprodukter, legetøj og elektronik samt for biocider og præsenterer, hvad der findes af tilgængeligt informationsmateriale. I den efterfølgende workshop vil der bl.a. være mulighed for at diskutere, hvilke udfordringer deltagerne ser på kemikalieområdet i kommunerne med hensyn til kommunernes egne indkøb og anvendelse af kemikalier og hvad Miljøstyrelsen kan hjælpe med, muligheder for at styrke samarbejdet mellem kommunerne og Miljøstyrelsen om kemi mm.

OPLÆG

Vi vil holde to korte oplæg omkring indkøb og brug af henholdsvis kemikalier og biocider i kommunerne.

v. Shima Dobel og Maria Hansen, Miljøstyrelsen

WORKSHOP

Efterfølgende vil vi lave en workshop, hvor deltagerne skal diskutere, hvilke udfordringer de ser på kemikalieområdet i kommunerne med hensyn til kommunernes egne indkøb og anvendelse af kemikalier, hvad kan vi fra Miljøstyrelsens side af hjælpe med, hvad er der af samarbejdsmuligheder mellem kommunerne og Miljøstyrelsen om kemi mm.

Isabelle Vinten og Sonja Canger, Miljøstyrelsen, vil stå for velkomst samt opsamling på workshop

Tovholdere og oplægsholdere